Commit cbff8204 authored by mgassner's avatar mgassner
Browse files

new

parent d71b7c9d
Delta or h over J: !!python/object/apply:numpy.core.multiarray._reconstruct
args:
- !!python/name:numpy.ndarray ''
- !!python/tuple
- 0
- !!binary |
Yg==
state: !!python/tuple
- 1
- !!python/tuple
- 46
- &id001 !!python/object/apply:numpy.dtype
args:
- f8
- false
- true
state: !!python/tuple
- 3
- <
- null
- null
- null
- -1
- -1
- 0
- false
- !!binary |
AAAAAAAACMBmZmZmZmYGwM3MzMzMzATAMzMzMzMzA8CamZmZmZkBwAAAAAAAAADAzMzMzMzM/L+Z
mZmZmZn5v2ZmZmZmZva/MzMzMzMz878AAAAAAADwv5iZmZmZmem/MDMzMzMz47+YmZmZmZnZv5CZ
mZmZmcm/AAAAAAAAAACgmZmZmZnJP6CZmZmZmdk/NDMzMzMz4z+cmZmZmZnpPwAAAAAAAPA/NDMz
MzMz8z9oZmZmZmb2P5yZmZmZmfk/0MzMzMzM/D8AAAAAAAAAQJqZmZmZmQFANDMzMzMzA0DOzMzM
zMwEQGhmZmZmZgZAAAAAAAAACECamZmZmZkJQDQzMzMzMwtAzszMzMzMDEBoZmZmZmYOQAAAAAAA
ABBAzczMzMzMEECamZmZmZkRQGdmZmZmZhJANDMzMzMzE0AAAAAAAAAUQM7MzMzMzBRAmpmZmZmZ
FUBmZmZmZmYWQDQzMzMzMxdAAAAAAAAAGEA=
Entropies 4 spin:
- !!python/object/apply:numpy.core.multiarray.scalar
- *id001
- !!binary |
kBrS+7K17T8=
- !!python/object/apply:numpy.core.multiarray.scalar
- *id001
- !!binary |
BzSVAXIl4T8=
- !!python/object/apply:numpy.core.multiarray.scalar
- *id001
- !!binary |
gjRlSn1H7z8=
- !!python/object/apply:numpy.core.multiarray.scalar
- *id001
- !!binary |
JfjB1qv97z8=
- !!python/object/apply:numpy.core.multiarray.scalar
- *id001
- !!binary |
5Tsv4X977z8=
- !!python/object/apply:numpy.core.multiarray.scalar
- *id001
- !!binary |
lgHwqrj60j8=
- !!python/object/apply:numpy.core.multiarray.scalar
- *id001
- !!binary |
kNczON5n6D8=
- !!python/object/apply:numpy.core.multiarray.scalar
- *id001
- !!binary |
V65ZDui+6T8=
- !!python/object/apply:numpy.core.multiarray.scalar
- *id001
- !!binary |
zO7FrZU+7D8=
- !!python/object/apply:numpy.core.multiarray.scalar
- *id001
- !!binary |
5ZjWnJH27z8=
- !!python/object/apply:numpy.core.multiarray.scalar
- *id001
- !!binary |
WOeSR+lo/j8=
- !!python/object/apply:numpy.core.multiarray.scalar
- *id001
- !!binary |
bOCRBifY9T8=
- !!python/object/apply:numpy.core.multiarray.scalar
- *id001
- !!binary |
X6mnos1P8z8=
- !!python/object/apply:numpy.core.multiarray.scalar
- *id001
- !!binary |
P/IfSf+a8T8=
- !!python/object/apply:numpy.core.multiarray.scalar
- *id001
- !!binary |
mcBBHnE88D8=
- !!python/object/apply:numpy.core.multiarray.scalar
- *id001
- !!binary |
v/FelGEt7j8=
- !!python/object/apply:numpy.core.multiarray.scalar
- *id001
- !!binary |
FNcZdJxF7D8=
- !!python/object/apply:numpy.core.multiarray.scalar
- *id001
- !!binary |
3OUDPc3B6j8=
- !!python/object/apply:numpy.core.multiarray.scalar
- *id001
- !!binary |
oDlJko6m6T8=
- !!python/object/apply:numpy.core.multiarray.scalar
- *id001
- !!binary |
by5Bp1z56D8=
- !!python/object/apply:numpy.core.multiarray.scalar
- *id001
- !!binary |
qv6QOty+6D8=
- !!python/object/apply:numpy.core.multiarray.scalar
- *id001
- !!binary |
RWBKZdL56D8=
- !!python/object/apply:numpy.core.multiarray.scalar
- *id001
- !!binary |
kpydwQqp6T8=
- !!python/object/apply:numpy.core.multiarray.scalar
- *id001
- !!binary |
CyiTHf7B6j8=
- !!python/object/apply:numpy.core.multiarray.scalar
- *id001
- !!binary |
7wSB1P0p7D8=
- !!python/object/apply:numpy.core.multiarray.scalar
- *id001
- !!binary |
mf+iA7Oz7T8=
- !!python/object/apply:numpy.core.multiarray.scalar
- *id001
- !!binary |
+PKFy1Mp7z8=
- !!python/object/apply:numpy.core.multiarray.scalar
- *id001
- !!binary |
cqGXOocw8D8=
- !!python/object/apply:numpy.core.multiarray.scalar
- *id001
- !!binary |
tNpcaOyk8D8=
- !!python/object/apply:numpy.core.multiarray.scalar
- *id001
- !!binary |
mLKCeRb08D8=
- !!python/object/apply:numpy.core.multiarray.scalar
- *id001
- !!binary |
oPMBbXAl8T8=
- !!python/object/apply:numpy.core.multiarray.scalar
- *id001
- !!binary |
vLkufBRB8T8=
- !!python/object/apply:numpy.core.multiarray.scalar
- *id001
- !!binary |
R70WRdRN8T8=
- !!python/object/apply:numpy.core.multiarray.scalar
- *id001
- !!binary |
dDprerBQ8T8=
- !!python/object/apply:numpy.core.multiarray.scalar
- *id001
- !!binary |
nkYn3itN8T8=
- !!python/object/apply:numpy.core.multiarray.scalar
- *id001
- !!binary |
DFKOEKhF8T8=
- !!python/object/apply:numpy.core.multiarray.scalar
- *id001
- !!binary |
sQPTqLw78T8=
- !!python/object/apply:numpy.core.multiarray.scalar
- *id001
- !!binary |
VW4tH3gw8T8=
- !!python/object/apply:numpy.core.multiarray.scalar
- *id001
- !!binary |
QPSb8Ywk8T8=
- !!python/object/apply:numpy.core.multiarray.scalar
- *id001
- !!binary |
xHjeGnAY8T8=
- !!python/object/apply:numpy.core.multiarray.scalar
- *id001
- !!binary |
n5s4Zm0M8T8=
- !!python/object/apply:numpy.core.multiarray.scalar
- *id001
- !!binary |
vUVu+bQA8T8=
- !!python/object/apply:numpy.core.multiarray.scalar
- *id001
- !!binary |
Ktt5YGT18D8=
- !!python/object/apply:numpy.core.multiarray.scalar
- *id001
- !!binary |
GIMSoYzq8D8=
- !!python/object/apply:numpy.core.multiarray.scalar
- *id001
- !!binary |
I4D4VTbg8D8=
- !!python/object/apply:numpy.core.multiarray.scalar
- *id001
- !!binary |
qKiveWTW8D8=
Entropies half chain:
- !!python/object/apply:numpy.core.multiarray.scalar
- *id001
- !!binary |
d6sZv1z98T8=
- !!python/object/apply:numpy.core.multiarray.scalar
- *id001
- !!binary |
w+h5BvIw6D8=
- !!python/object/apply:numpy.core.multiarray.scalar
- *id001
- !!binary |
8NRheDGi8z8=
- !!python/object/apply:numpy.core.multiarray.scalar
- *id001
- !!binary |
uD4yKZiS9D8=
- !!python/object/apply:numpy.core.multiarray.scalar
- *id001
- !!binary |
YKKeEwkO9T8=
- !!python/object/apply:numpy.core.multiarray.scalar
- *id001
- !!binary |
jKwq7TMG5j8=
- !!python/object/apply:numpy.core.multiarray.scalar
- *id001
- !!binary |
5K8/y9e+8z8=
- !!python/object/apply:numpy.core.multiarray.scalar
- *id001
- !!binary |
Ogz5xNQx9j8=
- !!python/object/apply:numpy.core.multiarray.scalar
- *id001
- !!binary |
7nLBWb8S+j8=
- !!python/object/apply:numpy.core.multiarray.scalar
- *id001
- !!binary |
TKyXFncMAEA=
- !!python/object/apply:numpy.core.multiarray.scalar
- *id001
- !!binary |
hhgZuCZiAUA=
- !!python/object/apply:numpy.core.multiarray.scalar
- *id001
- !!binary |
zsuVCT6L9z8=
- !!python/object/apply:numpy.core.multiarray.scalar
- *id001
- !!binary |
yqWU1J5B9T8=
- !!python/object/apply:numpy.core.multiarray.scalar
- *id001
- !!binary |
VA83L+8T9D8=
- !!python/object/apply:numpy.core.multiarray.scalar
- *id001
- !!binary |
xlLhXbpf8z8=
- !!python/object/apply:numpy.core.multiarray.scalar
- *id001
- !!binary |
ZPdiTNnr8j8=
- !!python/object/apply:numpy.core.multiarray.scalar
- *id001
- !!binary |
nrR02aGc8j8=
- !!python/object/apply:numpy.core.multiarray.scalar
- *id001
- !!binary |
W4ciseVj8j8=
- !!python/object/apply:numpy.core.multiarray.scalar
- *id001
- !!binary |
xyGmFCA78j8=
- !!python/object/apply:numpy.core.multiarray.scalar
- *id001
- !!binary |
5aCxXewg8j8=
- !!python/object/apply:numpy.core.multiarray.scalar
- *id001
- !!binary |
/wUrkVgX8j8=
- !!python/object/apply:numpy.core.multiarray.scalar
- *id001
- !!binary |
ILopAGgi8j8=
- !!python/object/apply:numpy.core.multiarray.scalar
- *id001
- !!binary |
9eixbctF8j8=
- !!python/object/apply:numpy.core.multiarray.scalar
- *id001
- !!binary |
Ww7Eof2A8j8=
- !!python/object/apply:numpy.core.multiarray.scalar
- *id001
- !!binary |
D+nDlczK8j8=
- !!python/object/apply:numpy.core.multiarray.scalar
- *id001
- !!binary |
d4jMUOUQ8z8=
- !!python/object/apply:numpy.core.multiarray.scalar
- *id001
- !!binary |
PkihqIE/8z8=
- !!python/object/apply:numpy.core.multiarray.scalar
- *id001
- !!binary |
kaiS/k1M8z8=
- !!python/object/apply:numpy.core.multiarray.scalar
- *id001
- !!binary |
XRRt1Lk58z8=
- !!python/object/apply:numpy.core.multiarray.scalar
- *id001
- !!binary |
3Cu1SJ8R8z8=
- !!python/object/apply:numpy.core.multiarray.scalar
- *id001
- !!binary |
XTc7aW/e8j8=
- !!python/object/apply:numpy.core.multiarray.scalar
- *id001
- !!binary |
5oQpptan8j8=
- !!python/object/apply:numpy.core.multiarray.scalar
- *id001
- !!binary |
z/Dyc1xy8j8=
- !!python/object/apply:numpy.core.multiarray.scalar
- *id001
- !!binary |
T/HN/FxA8j8=
- !!python/object/apply:numpy.core.multiarray.scalar
- *id001
- !!binary |
MjBEgq8S8j8=
- !!python/object/apply:numpy.core.multiarray.scalar
- *id001
- !!binary |
yHfXI3jp8T8=
- !!python/object/apply:numpy.core.multiarray.scalar
- *id001
- !!binary |
sASzv33E8T8=
- !!python/object/apply:numpy.core.multiarray.scalar
- *id001
- !!binary |
bWOtdmCj8T8=
- !!python/object/apply:numpy.core.multiarray.scalar
- *id001
- !!binary |
QyMVzLWF8T8=
- !!python/object/apply:numpy.core.multiarray.scalar
- *id001
- !!binary |
mamaKxZr8T8=
- !!python/object/apply:numpy.core.multiarray.scalar
- *id001
- !!binary |
7WaIuSJT8T8=
- !!python/object/apply:numpy.core.multiarray.scalar
- *id001
- !!binary |
JwpVOoc98T8=
- !!python/object/apply:numpy.core.multiarray.scalar
- *id001
- !!binary |
DP8oGPop8T8=
- !!python/object/apply:numpy.core.multiarray.scalar
- *id001
- !!binary |
18CqkzsY8T8=
- !!python/object/apply:numpy.core.multiarray.scalar
- *id001
- !!binary |
D3wfqBQI8T8=
- !!python/object/apply:numpy.core.multiarray.scalar
- *id001
- !!binary |
BG/i5FX58D8=
Hamming_weight: 9
Model: xxz
Mutual Informations:
- !!python/object/apply:numpy.core.multiarray.scalar
- *id001
- !!binary |
2LSi+7K17T8=
- !!python/object/apply:numpy.core.multiarray.scalar
- *id001
- !!binary |
lEPKAHIl4T8=
- !!python/object/apply:numpy.core.multiarray.scalar
- *id001
- !!binary |
Vz9USX1H7z8=
- !!python/object/apply:numpy.core.multiarray.scalar
- *id001
- !!binary |
PkbW06v97z8=
- !!python/object/apply:numpy.core.multiarray.scalar
- *id001
- !!binary |
GUxs13977z8=
- !!python/object/apply:numpy.core.multiarray.scalar
- *id001
- !!binary |
cUEmkKr60j8=
- !!python/object/apply:numpy.core.multiarray.scalar
- *id001
- !!binary |
yUUJQ79n6D8=
- !!python/object/apply:numpy.core.multiarray.scalar
- *id001
- !!binary |
nXnwxEO+6T8=
- !!python/object/apply:numpy.core.multiarray.scalar
- *id001
- !!binary |
X0hqo4c57D8=
- !!python/object/apply:numpy.core.multiarray.scalar
- *id001
- !!binary |
/sQg2MSf7z8=
- !!python/object/apply:numpy.core.multiarray.scalar
- *id001
- !!binary |
EMvvC3Ay+j8=
- !!python/object/apply:numpy.core.multiarray.scalar
- *id001
- !!binary |
LO51c9aD4z8=
- !!python/object/apply:numpy.core.multiarray.scalar
- *id001
- !!binary |
wItk359l2D8=
- !!python/object/apply:numpy.core.multiarray.scalar
- *id001
- !!binary |
sPgEKhD20D8=
- !!python/object/apply:numpy.core.multiarray.scalar
- *id001
- !!binary |
SHUYtMzXyD8=
- !!python/object/apply:numpy.core.multiarray.scalar
- *id001
- !!binary |
yCyA4ULNwj8=
- !!python/object/apply:numpy.core.multiarray.scalar
- *id001
- !!binary |
EOfpfEsvvT8=
- !!python/object/apply:numpy.core.multiarray.scalar
- *id001
- !!binary |
cAETEII4tz8=
- !!python/object/apply:numpy.core.multiarray.scalar
- *id001
- !!binary |
YOz33psQsz8=
- !!python/object/apply:numpy.core.multiarray.scalar
- *id001
- !!binary |
0MA4+6t2sD8=
- !!python/object/apply:numpy.core.multiarray.scalar
- *id001
- !!binary |
QNeBOaYDrz8=
- !!python/object/apply:numpy.core.multiarray.scalar
- *id001
- !!binary |
UFsIkwe6sD8=
- !!python/object/apply:numpy.core.multiarray.scalar
- *id001
- !!binary |
sNPQs640tT8=
- !!python/object/apply:numpy.core.multiarray.scalar
- *id001
- !!binary |
QJ0Q9Dx1vj8=
- !!python/object/apply:numpy.core.multiarray.scalar
- *id001
- !!binary |
iIFg+lXsxj8=
- !!python/object/apply:numpy.core.multiarray.scalar
- *id001
- !!binary |
5DCR8B3g0D8=
- !!python/object/apply:numpy.core.multiarray.scalar
- *id001
- !!binary |
dPWOohRl1z8=
- !!python/object/apply:numpy.core.multiarray.scalar
- *id001
- !!binary |
XPQ0wpU43j8=
- !!python/object/apply:numpy.core.multiarray.scalar
- *id001
- !!binary |
RH6X/gpN4j8=
- !!python/object/apply:numpy.core.multiarray.scalar
- *id001
- !!binary |
7JWqgk4M5T8=
- !!python/object/apply:numpy.core.multiarray.scalar
- *id001
- !!binary |
9jKwOMtK5z8=
- !!python/object/apply:numpy.core.multiarray.scalar
- *id001
- !!binary |
IhWHIQsS6T8=
- !!python/object/apply:numpy.core.multiarray.scalar
- *id001
- !!binary |
MjHhGaZ16j8=
- !!python/object/apply:numpy.core.multiarray.scalar
- *id001
- !!binary |
rIMT0AWK6z8=
- !!python/object/apply:numpy.core.multiarray.scalar
- *id001
- !!binary |
wprVHzNh7D8=
- !!python/object/apply:numpy.core.multiarray.scalar
- *id001
- !!binary |
LpYJtZMJ7T8=
- !!python/object/apply:numpy.core.multiarray.scalar
- *id001
- !!binary |
WjhU/0eO7T8=
- !!python/object/apply:numpy.core.multiarray.scalar
- *id001
- !!binary |
6ntJxKL37T8=
- !!python/object/apply:numpy.core.multiarray.scalar
- *id001
- !!binary |
kA0keQRM7j8=
- !!python/object/apply:numpy.core.multiarray.scalar
- *id001
- !!binary |
av8+FRmQ7j8=
- !!python/object/apply:numpy.core.multiarray.scalar
- *id001
- !!binary |
OM6DzXzH7j8=
- !!python/object/apply:numpy.core.multiarray.scalar
- *id001
- !!binary |
BgMudOT07j8=
- !!python/object/apply:numpy.core.multiarray.scalar
- *id001
- !!binary |
4FrnImEa7z8=
- !!python/object/apply:numpy.core.multiarray.scalar
- *id001
- !!binary |
Zskl+Yk57z8=
- !!python/object/apply:numpy.core.multiarray.scalar
- *id001
- !!binary |
rM0CqZpT7z8=
- !!python/object/apply:numpy.core.multiarray.scalar
- *id001
- !!binary |
cj5D44lp7z8=
Number_spins: 18
Periodic: false
Sub_dim: 4
Supports Markdown
0% or .
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment