To receive notifications about scheduled maintenance, please subscribe to the mailing-list gitlab-operations@sympa.ethz.ch. You can subscribe to the mailing-list at https://sympa.ethz.ch

Commit a013e625 authored by mgassner's avatar mgassner
Browse files

new

parent d6d303b3
Delta or h over J: !!python/object/apply:numpy.core.multiarray._reconstruct
args:
- !!python/name:numpy.ndarray ''
- !!python/tuple
- 0
- !!binary |
Yg==
state: !!python/tuple
- 1
- !!python/tuple
- 121
- &id001 !!python/object/apply:numpy.dtype
args:
- f8
- false
- true
state: !!python/tuple
- 3
- <
- null
- null
- null
- -1
- -1
- 0
- false
- !!binary |
AAAAAAAACMBmZmZmZmYHwM3MzMzMzAbAMzMzMzMzBsCamZmZmZkFwAAAAAAAAAXAZmZmZmZmBMDN
zMzMzMwDwDMzMzMzMwPAmpmZmZmZAsAAAAAAAAACwGZmZmZmZgHAzczMzMzMAMAzMzMzMzMAwDMz
MzMzM/+/AAAAAAAA/r/NzMzMzMz8v5qZmZmZmfu/Z2ZmZmZm+r8zMzMzMzP5vwAAAAAAAPi/zczM
zMzM9r+amZmZmZn1v2dmZmZmZvS/NDMzMzMz878AAAAAAADyv83MzMzMzPC/NDMzMzMz77/MzMzM
zMzsv2hmZmZmZuq/AAAAAAAA6L+cmZmZmZnlvzQzMzMzM+O/zMzMzMzM4L/QzMzMzMzcvwAAAAAA
ANi/ODMzMzMz07/QzMzMzMzMvzAzMzMzM8O/QDMzMzMzs78AAAAAAAAAACAzMzMzM7M/MDMzMzMz
wz/QzMzMzMzMPzAzMzMzM9M/AAAAAAAA2D/IzMzMzMzcP8zMzMzMzOA/MDMzMzMz4z+YmZmZmZnl
PwAAAAAAAOg/ZGZmZmZm6j/MzMzMzMzsPzAzMzMzM+8/zMzMzMzM8D8AAAAAAADyPzQzMzMzM/M/
ZGZmZmZm9D+YmZmZmZn1P8zMzMzMzPY/AAAAAAAA+D80MzMzMzP5P2RmZmZmZvo/mJmZmZmZ+z/M
zMzMzMz8PwAAAAAAAP4/NDMzMzMz/z8yMzMzMzMAQMzMzMzMzABAZmZmZmZmAUAAAAAAAAACQJqZ
mZmZmQJAMjMzMzMzA0DMzMzMzMwDQGZmZmZmZgRAAAAAAAAABUCamZmZmZkFQDIzMzMzMwZAzMzM
zMzMBkBmZmZmZmYHQAAAAAAAAAhAmpmZmZmZCEAyMzMzMzMJQMzMzMzMzAlAZmZmZmZmCkAAAAAA
AAALQJqZmZmZmQtAMjMzMzMzDEDMzMzMzMwMQGZmZmZmZg1AAAAAAAAADkCamZmZmZkOQDIzMzMz
Mw9AzMzMzMzMD0AzMzMzMzMQQAAAAAAAgBBAzMzMzMzMEECZmZmZmRkRQGZmZmZmZhFAMzMzMzOz
EUAAAAAAAAASQMzMzMzMTBJAmZmZmZmZEkBmZmZmZuYSQDMzMzMzMxNAAAAAAACAE0DMzMzMzMwT
QJqZmZmZGRRAZmZmZmZmFEAyMzMzM7MUQAAAAAAAABVAzMzMzMxMFUCamZmZmZkVQGZmZmZm5hVA
MjMzMzMzFkAAAAAAAIAWQMzMzMzMzBZAmpmZmZkZF0BmZmZmZmYXQDIzMzMzsxdAAAAAAAAAGEA=
Entropies 4 spin:
- !!python/object/apply:numpy.core.multiarray.scalar
- *id001
- !!binary |
FCJqQ7+o4T8=
- !!python/object/apply:numpy.core.multiarray.scalar
- *id001
- !!binary |
ZBK0bGJX4D8=
- !!python/object/apply:numpy.core.multiarray.scalar
- *id001
- !!binary |
oVWhE6tG7z8=
- !!python/object/apply:numpy.core.multiarray.scalar
- *id001
- !!binary |
K5aOqeL/7z8=
- !!python/object/apply:numpy.core.multiarray.scalar
- *id001
- !!binary |
TMQe4YEz7z8=
- !!python/object/apply:numpy.core.multiarray.scalar
- *id001
- !!binary |
EH+TWmiu0T8=
- !!python/object/apply:numpy.core.multiarray.scalar
- *id001
- !!binary |
gWQl8ymp6z8=
- !!python/object/apply:numpy.core.multiarray.scalar
- *id001
- !!binary |
PsHnkPHg4D8=
- !!python/object/apply:numpy.core.multiarray.scalar
- *id001
- !!binary |
YeiQBT7w4z8=
- !!python/object/apply:numpy.core.multiarray.scalar
- *id001
- !!binary |
zrMFjKFf7z8=
- !!python/object/apply:numpy.core.multiarray.scalar
- *id001
- !!binary |
TG/NGfH77z8=
- !!python/object/apply:numpy.core.multiarray.scalar
- *id001
- !!binary |
HVRxs0kLdz8=
- !!python/object/apply:numpy.core.multiarray.scalar
- *id001
- !!binary |
8GBMaZD41T8=
- !!python/object/apply:numpy.core.multiarray.scalar
- *id001
- !!binary |
lAZD2k686z8=
- !!python/object/apply:numpy.core.multiarray.scalar
- *id001
- !!binary |
RhUE+MkSyz8=
- !!python/object/apply:numpy.core.multiarray.scalar
- *id001
- !!binary |
MdeNz9hJ5T8=
- !!python/object/apply:numpy.core.multiarray.scalar
- *id001
- !!binary |
MRrTcBOztj8=
- !!python/object/apply:numpy.core.multiarray.scalar
- *id001
- !!binary |
BrHoQmDpkT8=
- !!python/object/apply:numpy.core.multiarray.scalar
- *id001
- !!binary |
eXE2l0hdrD8=
- !!python/object/apply:numpy.core.multiarray.scalar
- *id001
- !!binary |
fij1INra6j8=
- !!python/object/apply:numpy.core.multiarray.scalar
- *id001
- !!binary |
iW2MvxCJ4D8=
- !!python/object/apply:numpy.core.multiarray.scalar
- *id001
- !!binary |
WkJ4t1q57z8=
- !!python/object/apply:numpy.core.multiarray.scalar
- *id001
- !!binary |
2ET0POf/6D8=
- !!python/object/apply:numpy.core.multiarray.scalar
- *id001
- !!binary |
hkLhZokO6j8=
- !!python/object/apply:numpy.core.multiarray.scalar
- *id001
- !!binary |
1YK2bQjKsD8=
- !!python/object/apply:numpy.core.multiarray.scalar
- *id001
- !!binary |
PhBCFZ3H8D8=
- !!python/object/apply:numpy.core.multiarray.scalar
- *id001
- !!binary |
JRmb0Jfj9j8=
- !!python/object/apply:numpy.core.multiarray.scalar
- *id001
- !!binary |
3qvL53+f+z8=
- !!python/object/apply:numpy.core.multiarray.scalar
- *id001
- !!binary |
9nhWUKMb+D8=
- !!python/object/apply:numpy.core.multiarray.scalar
- *id001
- !!binary |
eXqceptM9j8=
- !!python/object/apply:numpy.core.multiarray.scalar
- *id001
- !!binary |
AmgW6WMQ9T8=
- !!python/object/apply:numpy.core.multiarray.scalar
- *id001
- !!binary |
JTIuOaob9D8=
- !!python/object/apply:numpy.core.multiarray.scalar
- *id001
- !!binary |
aqmnos1P8z8=
- !!python/object/apply:numpy.core.multiarray.scalar
- *id001
- !!binary |
DAKFIOWd8j8=
- !!python/object/apply:numpy.core.multiarray.scalar
- *id001
- !!binary |
gGigs/f98T8=
- !!python/object/apply:numpy.core.multiarray.scalar
- *id001
- !!binary |
0545jnRr8T8=
- !!python/object/apply:numpy.core.multiarray.scalar
- *id001
- !!binary |
tMZqMaTj8D8=
- !!python/object/apply:numpy.core.multiarray.scalar
- *id001
- !!binary |
4mBV1t9k8D8=
- !!python/object/apply:numpy.core.multiarray.scalar
- *id001
- !!binary |
SpfU+0vc7z8=
- !!python/object/apply:numpy.core.multiarray.scalar
- *id001
- !!binary |
+0HE37r97j8=
- !!python/object/apply:numpy.core.multiarray.scalar
- *id001
- !!binary |
o/FelGEt7j8=
- !!python/object/apply:numpy.core.multiarray.scalar
- *id001
- !!binary |
mPgSbO9q7T8=
- !!python/object/apply:numpy.core.multiarray.scalar
- *id001
- !!binary |
gX/wEVC27D8=
- !!python/object/apply:numpy.core.multiarray.scalar
- *id001
- !!binary |
BgzpZJwP7D8=
- !!python/object/apply:numpy.core.multiarray.scalar
- *id001
- !!binary |
HF3miPp26z8=
- !!python/object/apply:numpy.core.multiarray.scalar
- *id001
- !!binary |
gmNsL6zs6j8=
- !!python/object/apply:numpy.core.multiarray.scalar
- *id001
- !!binary |
bnNpnvhw6j8=
- !!python/object/apply:numpy.core.multiarray.scalar
- *id001
- !!binary |
CMzE9ioE6j8=
- !!python/object/apply:numpy.core.multiarray.scalar
- *id001
- !!binary |
3DlJko6m6T8=
- !!python/object/apply:numpy.core.multiarray.scalar
- *id001
- !!binary |
FJordmxY6T8=
- !!python/object/apply:numpy.core.multiarray.scalar
- *id001
- !!binary |
pZ+VXBMa6T8=
- !!python/object/apply:numpy.core.multiarray.scalar
- *id001
- !!binary |
TcVBLLHr6D8=
- !!python/object/apply:numpy.core.multiarray.scalar
- *id001
- !!binary |
H5LK34vN6D8=
- !!python/object/apply:numpy.core.multiarray.scalar
- *id001
- !!binary |
H+9ivMe/6D8=
- !!python/object/apply:numpy.core.multiarray.scalar
- *id001
- !!binary |
tKQtvIvC6D8=
- !!python/object/apply:numpy.core.multiarray.scalar
- *id001
- !!binary |
WTXngOnV6D8=
- !!python/object/apply:numpy.core.multiarray.scalar
- *id001
- !!binary |
72BKZdL56D8=
- !!python/object/apply:numpy.core.multiarray.scalar
- *id001
- !!binary |
/S+AXTQu6T8=
- !!python/object/apply:numpy.core.multiarray.scalar
- *id001
- !!binary |
MCyHobFy6T8=
- !!python/object/apply:numpy.core.multiarray.scalar
- *id001
- !!binary |
82yV1r3G6T8=
- !!python/object/apply:numpy.core.multiarray.scalar
- *id001
- !!binary |
Mhj4kYIp6j8=
- !!python/object/apply:numpy.core.multiarray.scalar
- *id001
- !!binary |
XvfmAtCZ6j8=
- !!python/object/apply:numpy.core.multiarray.scalar
- *id001
- !!binary |
8rIO3hAW6z8=
- !!python/object/apply:numpy.core.multiarray.scalar
- *id001
- !!binary |
l+I7JkWc6z8=
- !!python/object/apply:numpy.core.multiarray.scalar
- *id001
- !!binary |
VQWB1P0p7D8=
- !!python/object/apply:numpy.core.multiarray.scalar
- *id001
- !!binary |
Ca0dDpe87D8=
- !!python/object/apply:numpy.core.multiarray.scalar
- *id001
- !!binary |
mVjSPBlR7T8=
- !!python/object/apply:numpy.core.multiarray.scalar
- *id001
- !!binary |
siLkZI7k7T8=
- !!python/object/apply:numpy.core.multiarray.scalar
- *id001
- !!binary |
Xz/4fyV07j8=
- !!python/object/apply:numpy.core.multiarray.scalar
- *id001
- !!binary |
KeDIql797j8=
- !!python/object/apply:numpy.core.multiarray.scalar
- *id001
- !!binary |
ZL9c5i1+7z8=
- !!python/object/apply:numpy.core.multiarray.scalar
- *id001
- !!binary |
snOnvw/17z8=
- !!python/object/apply:numpy.core.multiarray.scalar
- *id001
- !!binary |
cqGXOocw8D8=
- !!python/object/apply:numpy.core.multiarray.scalar
- *id001
- !!binary |
AqVxq9xg8D8=
- !!python/object/apply:numpy.core.multiarray.scalar
- *id001
- !!binary |
EprmG4mL8D8=
- !!python/object/apply:numpy.core.multiarray.scalar
- *id001
- !!binary |
8BXAwrqw8D8=
- !!python/object/apply:numpy.core.multiarray.scalar
- *id001
- !!binary |
F3OflcDQ8D8=
- !!python/object/apply:numpy.core.multiarray.scalar
- *id001
- !!binary |
+eafpv7r8D8=
- !!python/object/apply:numpy.core.multiarray.scalar
- *id001
- !!binary |
0dS3UeQC8T8=
- !!python/object/apply:numpy.core.multiarray.scalar
- *id001
- !!binary |
kR0gkeQV8T8=
- !!python/object/apply:numpy.core.multiarray.scalar
- *id001
- !!binary |
mvMBbXAl8T8=
- !!python/object/apply:numpy.core.multiarray.scalar
- *id001
- !!binary |
suLaQfMx8T8=
- !!python/object/apply:numpy.core.multiarray.scalar
- *id001
- !!binary |
tc78/cs78T8=
- !!python/object/apply:numpy.core.multiarray.scalar
- *id001
- !!binary |
trS8pF5D8T8=
- !!python/object/apply:numpy.core.multiarray.scalar
- *id001
- !!binary |
+6pwCvdI8T8=
- !!python/object/apply:numpy.core.multiarray.scalar
- *id001
- !!binary |
yoB1Ad1M8T8=
- !!python/object/apply:numpy.core.multiarray.scalar
- *id001
- !!binary |
gjpsrE9P8T8=
- !!python/object/apply:numpy.core.multiarray.scalar
- *id001
- !!binary |
aAA6MIZQ8T8=
- !!python/object/apply:numpy.core.multiarray.scalar
- *id001
- !!binary |
czprerBQ8T8=
- !!python/object/apply:numpy.core.multiarray.scalar
- *id001
- !!binary |
YwXoCvhP8T8=
- !!python/object/apply:numpy.core.multiarray.scalar
- *id001
- !!binary |
siBbtoBO8T8=
- !!python/object/apply:numpy.core.multiarray.scalar
- *id001
- !!binary |
WWI2W2lM8T8=
- !!python/object/apply:numpy.core.multiarray.scalar
- *id001
- !!binary |
YLhThsxJ8T8=
- !!python/object/apply:numpy.core.multiarray.scalar
- *id001
- !!binary |
a7QzBsFG8T8=
- !!python/object/apply:numpy.core.multiarray.scalar
- *id001
- !!binary |
1koabVpD8T8=
- !!python/object/apply:numpy.core.multiarray.scalar
- *id001
- !!binary |
T4sEg6k/8T8=
- !!python/object/apply:numpy.core.multiarray.scalar
- *id001
- !!binary |
rAPTqLw78T8=
- !!python/object/apply:numpy.core.multiarray.scalar
- *id001
- !!binary |
eMMrLqA38T8=
- !!python/object/apply:numpy.core.multiarray.scalar
- *id001
- !!binary |
EWGam14z8T8=
- !!python/object/apply:numpy.core.multiarray.scalar
- *id001
- !!binary |
kMhi8gAv8T8=
- !!python/object/apply:numpy.core.multiarray.scalar
- *id001
- !!binary |
KKte444q8T8=
- !!python/object/apply:numpy.core.multiarray.scalar
- *id001
- !!binary |
8HUb/g4m8T8=
- !!python/object/apply:numpy.core.multiarray.scalar
- *id001
- !!binary |
EZZL2YYh8T8=
- !!python/object/apply:numpy.core.multiarray.scalar
- *id001
- !!binary |
QuN7Nfsc8T8=
- !!python/object/apply:numpy.core.multiarray.scalar
- *id001
- !!binary |
yHjeGnAY8T8=
- !!python/object/apply:numpy.core.multiarray.scalar
- *id001
- !!binary |
tsTf8ugT8T8=
- !!python/object/apply:numpy.core.multiarray.scalar
- *id001
- !!binary |
CjYhnmgP8T8=
- !!python/object/apply:numpy.core.multiarray.scalar
- *id001
- !!binary |
ccBeh/EK8T8=
- !!python/object/apply:numpy.core.multiarray.scalar
- *id001
- !!binary |
kRmxs4UG8T8=
- !!python/object/apply:numpy.core.multiarray.scalar
- *id001
- !!binary |
gfKN0CYC8T8=
- !!python/object/apply:numpy.core.multiarray.scalar
- *id001
- !!binary |
byPZP9b98D8=
- !!python/object/apply:numpy.core.multiarray.scalar
- *id001
- !!binary |
OodNIpX58D8=
- !!python/object/apply:numpy.core.multiarray.scalar
- *id001
- !!binary |
Ntt5YGT18D8=
- !!python/object/apply:numpy.core.multiarray.scalar
- *id001
- !!binary |
/xOFskTx8D8=
- !!python/object/apply:numpy.core.multiarray.scalar
- *id001
- !!binary |
pBDmpjbt8D8=
- !!python/object/apply:numpy.core.multiarray.scalar
- *id001
- !!binary |
mic0qDrp8D8=
- !!python/object/apply:numpy.core.multiarray.scalar
- *id001
- !!binary |
6JkwAlHl8D8=
- !!python/object/apply:numpy.core.multiarray.scalar
- *id001
- !!binary |
CVIk5nnh8D8=
- !!python/object/apply:numpy.core.multiarray.scalar
- *id001
- !!binary |
YWmpbrXd8D8=
- !!python/object/apply:numpy.core.multiarray.scalar
- *id001
- !!binary |
uJH0ogPa8D8=
- !!python/object/apply:numpy.core.multiarray.scalar
- *id001
- !!binary |
s6iveWTW8D8=
Entropies half chain:
- !!python/object/apply:numpy.core.multiarray.scalar
- *id001
- !!binary |
TePd78Dt5z8=
- !!python/object/apply:numpy.core.multiarray.scalar
- *id001
- !!binary |
AM7d1oPi5j8=
- !!python/object/apply:numpy.core.multiarray.scalar
- *id001
- !!binary |
kOGuznwO8z8=
- !!python/object/apply:numpy.core.multiarray.scalar
- *id001
- !!binary |
bDyMBXyT8z8=
- !!python/object/apply:numpy.core.multiarray.scalar
- *id001
- !!binary |
FuUqJclY8z8=
- !!python/object/apply:numpy.core.multiarray.scalar
- *id001
- !!binary |
PCc/oCSz4D8=
- !!python/object/apply:numpy.core.multiarray.scalar
- *id001
- !!binary |
mnAfZlX18T8=
- !!python/object/apply:numpy.core.multiarray.scalar
- *id001
- !!binary |
MUqyHJ6Q6T8=
- !!python/object/apply:numpy.core.multiarray.scalar
- *id001
- !!binary |
m8a3fsIX7T8=
- !!python/object/apply:numpy.core.multiarray.scalar
- *id001
- !!binary |
YDlZfPSE9D8=
- !!python/object/apply:numpy.core.multiarray.scalar
- *id001
- !!binary |
Wg2nkK4a9T8=
- !!python/object/apply:numpy.core.multiarray.scalar
- *id001
- !!binary |
ZqqDTYcJ1j8=
- !!python/object/apply:numpy.core.multiarray.scalar
- *id001
- !!binary |
VJjrGGSA5j8=
- !!python/object/apply:numpy.core.multiarray.scalar
- *id001
- !!binary |
BGvBS0AA9D8=
- !!python/object/apply:numpy.core.multiarray.scalar
- *id001
- !!binary |
qenJ55fe4z8=
- !!python/object/apply:numpy.core.multiarray.scalar
- *id001
- !!binary |
NVY1lmWp8T8=
- !!python/object/apply:numpy.core.multiarray.scalar
- *id001
- !!binary |
p+i8OTTs4T8=
- !!python/object/apply:numpy.core.multiarray.scalar
- *id001
- !!binary |
QwKhkX/V4D8=
- !!python/object/apply:numpy.core.multiarray.scalar
- *id001
- !!binary |
jAuvyRZn4z8=
- !!python/object/apply:numpy.core.multiarray.scalar
- *id001
- !!binary |
9YaKqIAF9z8=
- !!python/object/apply:numpy.core.multiarray.scalar
- *id001
- !!binary |
bPhxMvTD8j8=
- !!python/object/apply:numpy.core.multiarray.scalar
- *id001
- !!binary |
uEBhBzRr+z8=
- !!python/object/apply:numpy.core.multiarray.scalar
- *id001
- !!binary |
ewkxM8hP+T8=